ವಿಡಿಯೋ

ಕೊರೊನಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೆ ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಯಮಪುರಿ ದಾರಿ

ವಿಜಯಪಥ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ

ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾವ ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಿದೆ ನೋಡಿ…. 21ದಿನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಲುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಸೈನಿಕರು ಪಡುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Leave a Reply